Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale ale

S.C. MATY EXPRESS S.R.L. (in continuare denumita „MATY”)

I. Definitii:

1. Colet poştal - trimiteri poştale cu greutatea maximă de 50 kg, ce conţin bunuri cu sau fără valoare comercială;

2. Serviciul express - serviciu poştal care presupune, în mod cumulativ:

- eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală şi care atestă data, ora şi minutul depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului;

- predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;

- răspunderea furnizorului pentru pentru nerespectarea timpilor de livrare;

- predarea rapidă a trimiterii poştale;

3. Serviciul contra ramburs - serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar, expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate;

4. Serviciul confirmare de primire - serviciu poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de destinatar;

5. Serviciul schimbare destinaţie - serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în posibilitatea schimbării înainte de predarea trimiterii, la solicitarea expresă a expeditorului comunicată furnizorului într-un termen convenit în prealabil

cu acesta, a destinatarului sau a adresei de livrare, precum şi în posibilitatea opririi predării trimiterii poştale;

6. Serviciul livrare specială - serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea trimiterii poştale, personal destinatarului sau persoanei autorizate să primească trimiterea poştală, potrivit indicaţiilor expeditorului privind fie data şi ora

predării, la adresa indicată, fie ordinea de predare, în cazul mai multor destinatari.

II. Dispozitii generale.

1. Aceste conditii generale privind furnizarea tuturor serviciilor postale ale MATY se aplica tuturor contractelor legate de furnizarea de servicii poştale, născute, conform prevederilor legale, în temeiul acestui document.

2. Partile contractante sunt clientul si MATY, care accepta comanda de a prelua şi livra trimiterile postale. Livrarea trimiterii postale se va efectua prin reteaua postala MATY si terte parti comisionate in acest scop.

3. MATY ofera servicii postale avand ca obiect atat trimiteri postale interne, cat si internationale.

III. Serviciile poştale incluse in sfera serviciului universal oferite şi prestate de MATY sunt:

1. Servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenta, imprimate);

2. Servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale in greutate de pana la 10 kg (inclusiv);

3. Servicii constand in distribuirea coletelor postale internationale cu limite de greutate intre 10 kg si 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;

4. Serviciul de trimitere recomandata avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenta, imprimate);

5. Serviciul de trimitere cu valoarea declarata avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenta, imprimate) sau colete postale interne si internationale in greutate de pana la 10 kg (inclusiv), respectiv colete postale internationale cu limite de greutate intre 10 kg si 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia.

IV. Serviciile poştale neincluse in sfera serviciului universal oferite şi prestate de MATY sunt:

1. Servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale in greutate mai mare de 2 kg (corespondenta, imprimate);

2. Servicii de publicitate prin posta avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale;

3. Servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne cu limite de greutate intre 10 şi 50 kg (inclusiv);

4. Servicii constand in colectarea, sortarea si transportul coletelor postale internationale cu limite de greutate intre 10 kg şi 50 kg (inclusiv) expediate de pe teritoriul Romaniei catre o adresa aflata in afara teritoriului acesteia;

5. Servicii constand in distribuirea coletelor postale internaţionale cu limite de greutate intre 20 kg şi 50 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;

6. Serviciul contra ramburs;

7. Serviciul schimbare destinatie;

8. Serviciul livrare speciala;

9. Serviciul confirmare de primire;

10. Serviciul express.

V. Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca trimiterile postale:

1. Dimensiunea si greutatea trimiterii postale;

Vor fi acceptate trimiterile postale cu urmatoarele dimensiuni si greutati:

Greutate maxima:

30 kg – trimiteri internationale care fac obiectul serviciului express;

31.5kg - toate celelalte trimiteri postale internationale;

3 kg   – trimiteri postale interne care fac obiectul serviciului express;

40 kg - toate celelalte trimiteri postale interne;

Lungime maxima: cm pentru trimiteri poștale internaționale care fac obiectul serviciului express , 175 cm pentru toate celelalte trimiteri postale interne (inclusiv, care fac obiectul serviciului Express) si internationale.

Circumferinta + lungime: 300 cm (Circumferinta = 2 x inaltime + 2 x latime).

2. Modul de ambalare sau gradul de prelucrare a trimiterii postale:

Clientul este unic raspunzator pentru asigurarea ambalarii adecvate interioare si exterioare a trimiterilor, cu un invelis exterior opac, astfel încât sa nu permita vizualizarea continutului.

In cazul trimiterilor poştale având ca obiect bunuri fragile, clientul are obligatia sa asigure o ambalare corespunzatoare, in raport cu natura bunului fragil introdus in reteaua postala MATY, utilizand ca umplutura talas, polistiren antisoc sau alt material (de exemplu, folie cu bule) care atenueaza socul mecanic, si sa aiba aplicata inscriptia „Fragil”. La solicitarea scrisa din partea clientului expeditor, MATY va asigura etichetarea corespunzatoare a trimiterii postale având ca obiect bunuri fragile.

Transportul impune ambalarea astfel incat continutul trimiterilor sa fie suficient protejat fata de manipularea cauzata de echipamentele aferente, conditii climatice variate, unde este cazul, si manipulare mecanica (inaltimea de cadere in diagonala de la 80 cm). Este obligatoriu sa nu fie posibil accesul la continuturile trimiterilor fara a lasa urme.

La modalitatea de ambalare, clientul trebuie sa se asigure ca bunurile ce urmeaza a fi expediate NU vor fi ambalate in mai multe colete individuale legate/prinse intre ele care să circule sub acelasi document unic de transport.

3. Modul de completare a datelor de identificare a destinatarului: trebuie sa fie corecte si complete, astfel: Nume, Prenume, Localitate, Adresa, etc; recomandabil a fi inscrise si datele expeditorului, cu exceptia serviciului contra ramburs, caz in care este obligatoriu sa fie inscrise si datele expeditorului.

4. Numărul minim sau maxim de trimiteri postale care pot face obiectul serviciului poştal: minimum 1, cu exceptia serviciului de publicitate prin posta, caz in care numarul minim este de 500 de trimiteri postale;

5. Zonele geografice în care furnizorul poate livra trimiterile postale prin mijloace proprii şi zonele geografice în care poate asigura livrarea prin intermediul unui alt furnizor: intreg teritoriul Romaniei şi internaţional, conform Ofertei comerciale;

6. Dovada identităţii/calităţii de reprezentant al expeditorului a persoanei care depune trimiterea postala la punctul de acces deservit personal: in cazul persoanei fizice, prin act de identitate / in cazul persoanei juridice, prin delegatie/imputernicire, semnata de reprezentantul legal;

7. Modalităţile de plată a tarifului serviciului poştal: numerar/ordin de plata/ bilet la ordin/file CEC/compensare;

8. În cazul serviciului Contra ramburs: limita maximă admisă a rambursului este de 5.000 lei.

9. Moneda (admisă) în care se poate face incasarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului Contra ramburs: RON/EUR.

VI. Sunt excluse de la colectare, sortare, transport şi livrare:

A.

1. Trimiteri poștale care nu pot fi prelucrate cu personalul şi mijloacele obişnuite de care dispune furnizorul (care exced dimensiunilor şi limitelor de greutate de mai sus); a căror livrare este interzisă de dispoziţiile legale, etc.;

2. Trimiteri poştale având ca obiect bunuri cu valoare speciala, cu deosebire metale pretioase, bijuterii veritabile, pietre pretioase, perle veritabile, antichitati, lucrari de arta, tablouri;

3. Trimiteri poştale având ca obiect bunuri contrafacute, instrumente de negociere, bani, documente de valoare, acte originale, titluri de valoare, credite, cecuri sau cartele telefonice sau certificate de valoare similare;

4. Trimiteri poştale având ca obiect vouchere si bilete de acces cu o valoare mai mare de EUR 520 / trimitere;

5. Trimiteri poştale având ca obiect blanuri, covoare, ceasuri, alte articole de bijuterie si bunuri din piele cu o valoare mai mare de EUR 520 / trimitere;

6. Trimiteri poştale având ca obiect bunuri (produse) perisabile, bunuri (produse) alimentare, medicamente;

7. Trimiteri poştale având ca obiect orice alte bunuri cu o valoare declarată mai mare de EUR 1 000/trimitere poştală (sau echivalent in RON);

8. Trimiteri poştale al caror continut şi/sau aspect exterior contravin legii;

9. Trimiteri poştale având ca obiect arme de foc asa cum sunt definite de legea referitoare la arme de foc din Romania, o tara de tranzit sau tara colectare ori de destinatie, parti/ componente ce alcatuiesc/ fac parte din categoria arme de foc sau arme dezasamblate, munitie pentru arme de foc – indiferent de tip, forma sau calibru;

10. Trimiterile postale constand in bunuri al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi numai pe o porţiune din parcurs;

11. Trimiterile postale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiterile postale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau in ambalaj transparent;

12. Trimiterile postale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate;

13. Trimiterile postale care prin modalitatea de ambalare sau prin natura continutului, pot cauza deteriorari unor bunuri sau pot pune in pericol persoane, precum si trimiteri postale avand ca obiect tigari (peste limita impusa de lege), animale vii sau moarte, materiale pentru examinari medicale sau biologice, deseuri medicale, ramasite umane sau animale, parti ale corpului sau organe;

14. In cazul trimiterilor postale internationale, continutul trimiterilor al caror export sau import este interzis sau necesita aprobari speciale in concordanta cu reglementarile tarii respective de colectare/ livrare postala, tranzit sau destinatie;

15. Trimiterile postale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare și altele similare, în condițiile prevăzute prin aceste dispoziții, intrucat MATY nu este o persoana juridica autorizata in sensul prestarii unor asemenea servicii;

B. MATY este imputernicit sa refuze livrarea daca, dupa acceptarea trimiterii poştale, MATY descopera un motiv de excludere sau daca exista motive de presupunere a excluderii trimiterii poştale de la colectare, sarcina probei revind în aceste circumstanţe furnizorului (MATY).

C. Acceptarea în vederea livrarii a trimiterilor postale depuse închise, cuprinzând bunuri excluse despre existenţa cărora MATY nu are cunoştinţă, nu reprezinta o renuntare la excluderea de la livrare;

D. In plus fata de orice raspundere constituita legal, clientul va raspunde pentru orice paguba directa sau indirecta cauzată de bunurile care fac obiectul trimiterilor postale, care sunt excluse de la acceptare (colectare).

VII. Scopul serviciilor. Termene de păstrare.

1. Serviciile acopera:

1.1. Organizarea serviciului poştal de catre furnizor, de la colectarea si pana la livrarea trimiterilor poştale la destinatar;

1.2. Daca destinatarul nu este gasit, se va efectua o a doua incercare de livrare;

1.3. Livrarea, cu scopul indeplinirii obligatiei, destinatarului sau persoanei autorizate, cu exceptia cazurilor in care exista un motiv plauzibil de a pune la indoiala dreptul acestei persoane de a prelua trimiterea poştală (nu este obligatorie verificarea identitatii de catre MATY a acestei persoane, cu exceptia trimiterilor postale recomandate), MATY asumându-şi răspunderea, în consecinţă, cu privire la acest fapt);

1.4. Returul catre client (expeditor) al oricaror trimiteri poştale ce nu pot fi livrate sau sunt refuzate de destinatar;

2. Daca destinatarul nu este gasit, se va efectua o a doua incercare de livrare, informând destinatarul cu privire la următoare încercare de livrare;

MATY va efectua implicit doua incercari de livrare. In cazul in care destinatarul sau persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala nu este gasita la destinatie, la ultima încercare de livrare, MATY va lasa un aviz ce contine detalii despre: numarul documentului de transport, data avizarii destinatarului, perioada de pastrare a trimiterii postale la dispozitia destinatarului, precum si denumirea, adresa si programul de lucru cu publicul al punctului de contact de la care poate fi ridicata trimiterea postala, iar în cazul în care la adresa destinatarului nu este instalat niciun recipient pentru primirea trimiterilor poştale, MATY va lua toate măsurile pentru a se asigura că avizul va ajunge la cunoştinţa destinatarului, inclusiv prin transmiterea acestuia prin mijloace electronice, excepţie făcând însă serviciile poştale Express şi Livrare specială, în cazul cărora, după ultima încercare de livrare, MATY va returna trimiterea poştală ce face obiectul unuia dintre aceste servicii la expeditor/integrator;

3. Daca in urma celor doua incercari de livrare trimiterea postala nu va fi predata destinatarului, aceasta va fi pastrata, fără a implica vreun tarif, la punctul de contact deservit de personal al MATY, de unde poate fi ridicată, timp de 7 zile calendaristice de la data avizarii, perioada in care se pot stabili cu expeditorul si/ sau destinatarul şi detaliile unei noi (ultime) incercari de livrare, fără a implica vreun tarif suplimentar;

4. In cazul in care trimiterea postala nu poate fi predata destinatarului si nici returnata expeditorului aceasta va fi pastrata la sediul MATY timp de 9 luni de la data preluarii, perioadă care va implica plata unor tarife în vederea păstrării..

VIII. Timpii de livrare şi termene specifice anumitor tipuri de servicii.

1. Trimiteri postale interne:

1.1. Timpii de livrare garantaţi pentru serviciile poştale având ca obiect trimiteri postale interne, cu exceptia serviciului Express, sunt de 3 zile;

1.2. Termenul de returnare a confirmarii de primire catre expeditor, in cadrul serviciului poştal de Confirmare de primire, având ca obiect trimiteri poştale interne, este de 2 zile de la momentul livrarii trimiterii poştale;

1.3. Returnarea contravalorii bunurilor care fac obiectul serviciului Contra ramburs având ca obiect trimiteri postale interne se face in termen de 2 zile de la livrarea trimiterii poştale;

2. Trimiterile postale internationale:

2.1. În cazul serviciilor poştale având ca obiect trimiteri poştale internaţionale, cu excepţia serviciului Express, timpul cât trimiterea postala se află pe teritoriul României este de maxim 3 zile. In afara teritoriului Romaniei termenul este de maxim 7 zile;

2.2. MATY nu presteaza serviciul confirmare de primire având ca obiect trimiteri poştale internationale;

2.3. Returnarea contravalorii trimiterii postale care face obiectul serviciului contra ramburs având ca obiect trimiteri poştale internaţionale se face in termen de 7 zile lucratoare de la livrarea trimiterii;

3. Timpii de livrare garantati pentru serviciul Express:

Timpii de livrare garantaţi pentru serviciul Express încep de la acceptarea trimiterii postale in vederea livrarii şi care vor respecta următoarele condiţii:

a) în cazul trimiterilor poştale interne, timpii de livrare nu vor depăşi 12 ore în aceeaşi localitate, 24 de ore între reşedinţele de judeţ şi intra-judeţean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localităţi.

b) Timpii de livrare garantati pentru trimiterile postale internationale care fac obiectul serviciului Express:

- în cazul trimiterilor poştale internaţionale, timpul cât trimiterea postala se află pe teritoriul României nu poate depăşi limitele prevăzute de prezentele conditii aferente trimiterilor poştale interne;

- în cazul trimiterilor poştale internaţionale colectate de pe teritoriul României şi care urmează a fi livrate unui destinatar aflat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, timpul cât trimiterea postala se află în afara teritoriului României este de 96 ore;

4. MATY va raspunde fata de expeditor pentru predarea cu intarziere a trimiterilor postale prin plata  unor penalitati in cuantum de 0,15% din tariful serviciului indiferent de intarziere, cu exceptia serviciului express, in cazul caruia raspunde în acelaşi cuantum, respectiv per 6 ore intarziere.

5. Termenul în care poate fi solicitată de către expeditor dovada privind depunerea sau, respectiv, livrarea la destinatar a trimiterii poştale care face obiectul serviciului de trimitere recomandată este de 9 luni de la data colectării de către MATY a respectivei trimiteri poştale. Dovada solicitată se comunica in termen de 7 zile de la data solicitarii acesteia.

6. Termenul în care poate fi solicitată de către expeditor dovada privind depunerea trimiterii poştale care face obiectul unui serviciu având ca obiect bunuri cu valoare declarată este de 9 luni de la data colectării de către MATY a respectivei trimiteri poştale. Dovada solicitată se comunica in termen de 7 zile de la data solicitarii acesteia.

IX. Returnarea trimiterii poştale.

1. MATY are obligaţia de a returna expeditorului trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre următoarele cauze:

a) adresa destinatarului nu există sau la adresa indicată nu există nicio construcţie sau un recipient la care trimiterea poştală să poată fi predată ori un serviciu disponibil destinat primirii trimiterii poștale;

b) destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poştală nu a fost găsit(ă) la adresa indicată, după expirarea, atunci când este cazul, a termenului de păstrare în vederea predării;

c) destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poştală a refuzat, după caz, să primească trimiterea poştală, confirmarea în scris, conform prevederilor legale, a primirii trimiterii poştale în cazul serviciului Confirmare de primire ori achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului ramburs;

2. Returnarea se va face la cel mai apropiat punct de acces sau de contact MATY de adresa expeditorului, şi va implica, in sarcina expeditorului, plata unor tarife astfel cum acestea sunt stabilite in oferta comerciala MATY în acest sens, expeditorul fiind, în prealabil, informat in scris despre posibilitatea preluarii trimiterii poştale de la respectivul punct de acces sau de contact MATY.

3. Termenul de returnare a trimiterii postale la expeditor/integrator este de 3 zile in cazul trimiterilor postale interne, respectiv de 7 zile in cazul trimiterilor postale internationale, calculat, după caz, de la expirarea termenului de pastrare, in vederea predarii, sau de la data ultimei incercări de livrare a trimiterilor postale care nu au putut fi predate destinatarului ori care au fost refuzate, conform lit.c de mai sus, de către destinatar.

X. Plata serviciilor.

1. Cu exceptia cazurilor in care a fost prevazut anterior contrar prin intermediul unor contracte scrise între utilizator si MATY, plata serviciilor se va efectua in conformitate cu lista de preturi actuala a furnizorului de servicii. Se vor aplica tarifele valide in ziua preluarii trimiterii postale. În situaţiile în care există contracte între MATY şi clienţii săi, orice modificari de tarife din Oferta standard MATY, cu minimum 30 de zile inainte ca acestea sa  fie valide, se vor comunica printr-o notificare expediata prin curier, fax sau e-mail la adresa indicata de client si nu necesita incheierea unui act aditional la contract. Modificarea tarifelor standard nu implica modificarea discounturilor procentuale acordate si nu necesita anexa la prezentul contract;

2. Moneda in care se face achitarea tarifului serviciilor prestate este, dupa caz: RON, EURO;

3. Modalităţile de plată a tarifului serviciului poştal: numerar/ordin de plata/ bilet la ordin/file CEC/compensare în cazul persoanelor juridice; in cazul persoanelor fizice: numerar;

4. In cazul in care clientul nu plateste valoarea facturilor in termenul convenit, MATY poate aplica penalitati in cuantum de 0.15 % pentru fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea scadenta si neachitata. 

XI. Obligatia de cooperare.

1. Clientul este responsabil sa se asigure ca datele înscrise pe trimiterea poştală sau pe ambalajul acesteia sunt lipsite de erori. De asemenea, pentru situatiile in care clientul proceseaza / completeaza pe cont propriu documentul de transport prin intermediul aplicatiei informatice pusa la dispozitie de catre MATY, clientul este responsabil sa se asigure ca adresele si documentatia de transport sunt lipsite de erori si corect atasate de trimiterea postala sau de ambalajul acesteia. Nu sunt acceptate adresele casutelor postale sau livrarea la un serviciu automat de ridicare/preluare a trimiterilor poştale;

2. Cand coletele postale au drept continut bunuri impozabile clientul raspunde de asigurarea intregii documentatii necesare pentru vama, prin atasarea acesteia la trimiterea poştală, intr-un plic exterior;

3. Inainte de prezentarea trimiterii postale la MATY, clientul trebuie sa verifice daca sunt bunuri excluse de la colectare. Daca un anumit colet postal necesita conditii specifice de ambalare, clientul va solicita MATY punctul de vedere. 

XII. Deschiderea, returnarea, dispunerea de, si distrugerea de trimiteri postale.

1. Secretul trimiterilor poştale este inviolabil;

2. MATY nu va deschide trimiterea postala si nu va conditiona prestarea serviciilor postale de deschiderea trimiterii postale depusa inchisa;

3. Retinerea, deschiderea si divulgarea continutului trimiterilor postale este permisa numai in conditiile si cu procedura prevazute de lege;

4. MATY poate distruge trimiterea postala care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale, cu informarea expeditorului, daca aceasta este posibila. In acest caz contractul inceteaza de drept. Sarcina probei revine MATY.

XIII. Responsabilitatea costurilor.

1. Costurile pentru formalitatile vamale si pentru declaratia vamala de export (dupa caz) sunt suportate de catre expeditor. In cazul cererilor de colectare, destinatarul va suporta doar costurile pentru formalitatile vamale;

2. In cazul importului din afara U.E., taxele de import, TVA sau orice alte taxe aplicabile sunt facturate destinatarului. In cazul exportului in afara U.E., taxele de import, TVA sau orice alte taxe aplicabile sunt facturate destinatarului, iar daca acestea nu sunt acceptate la prima solicitare, acestea vor fi facturate expeditorului;

3. Clientul va despagubi MATY pentru toate costurile suportate de MATY din momentul deschiderii si / sau dispunerii si/sau distrugerii coletului conform Sectiunii XII;

XIV. Raspunderea.

1. Pentru furtul, pierderea totală sau parţială, distrugerea totală sau parţială sau deteriorarea trimiterilor postale interne, MATY raspunde in conformitate cu prevederile O.U.G. 13/2013, completate cu celelalte dispozitii legale in vigoare;

2. Pentru furtul, pierderea totală sau parțială, distrugerea totală ori parțială sau deteriorarea bunurilor in timpul prestării serviciului poştal având ca obiect trimiteri postale internaţionale, MATY raspunde conform prevederilor acordurilor internationale la care Romania este parte. In situatia in care nu exista acorduri internationale se aplica prevederile legislației naționale și ale acestui document.

XV. Limitele de raspundere.

1. In cadrul reglementarilor MATY limita maxima admisa a valorii declarate este de 1.000 euro/trimitere poştală (sau echivalent in RON), iar suma asigurata creste in multipli de EUR 500.

Notă: Pentru sumele care depasesc 1000 euro, este posibila optarea pentru serviciul de trimitere cu valoare declarata numai cu consultarea si confirmarea MATY inaintea introducerii trimiterii poștale în rețeaua poștală a MATY;

2.  Beneficiar al eventualelor despagubiri este numai clientul (expeditorul sau destinatarul). Orice solicitari provenite din acest fapt nu pot fi atribuite unor terte parti;

3.  Nu suntem raspunzatori si nu ne sunt imputabile pierderile speciale (pierderi de profit, de venit, dobanzi, piete de desfacere, licitatii) sau alte daune si pagube indirecte generate de intarzierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciata sau nelivrarea trimiterii poştale;

4. Furnizorul de servicii postale MATY nu raspunde in urmatoarele cazuri:

a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului (sau agentii respectivi ai lor);

b) trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;

c) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare;

5. Raspunderea MATY pentru pierderea sau deterioarea trimiterilor este, in plus fata de cazurile reglementate legal, exclusa daca continutul trimiterii poştale este exclus de la colectare, sortare, transport și livrare si clientul nu reuseste sa informeze MATY despre acest aspect si MATY nu poate detecta acest lucru;

6. In cazul in care MATY va transmite obligatia de prestare a servicilor postale catre o terta persoana,  raspunderea pentru eventualele daune cauzate clientului va ramane in sarcina MATY;

7. In cazul furtului, pierderii totale sau partiale, distrugerii totale sau partiale ori al deteriorarii trimiterii postale, MATY raspunde pentru paguba pricinuita, daca aceste imprejurari au survenit intre momentul depunerii trimiterii si momentul livrarii la destinatar;

8. MATY răspunde pentru trimiterile postale interne, după cum urmează:

a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:

a.1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poştală face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;

a.2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu ramburs fara valoare declarata;

a.3. cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata sau unui serviciu ramburs:

b) în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare:

b.1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

b.2. cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

b.3. cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, in cazul trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

c) în cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, furnizorul de servicii poştale răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situaţia în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferenţa corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parţial de la destinatar;

9. La sumele prevazute la lit. a) si b) de mai sus se adauga dobanda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile sau, dupa caz, al introducerii cererii de chemare in judecata, indiferent care dintre aceste momente intervine primul;

10. Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale;

11. In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate;

12. In afara despagubirilor prevazute, se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii postale, in limita valorica a neindeplinirii obligatiei asumate de catre MATY. Restituirea integrala a tarifelor incasate are loc doar in cazul pierderii, furtului sau a distrugerii totale;

13. In cazul neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard;

14. In cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrate, confirmata in scris de catre destinatar, furnizorul de serviciu postal are obligatia intocmirii si punerii la dispozitia expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare;

15. Expeditorul poate renunta la dreptul sau de despagubire in favoarea destinatarului.

XVI. Mecanismul de solutionare a reclamatiilor.

1. Orice reclamatie referitoare la prestarea necorespunzătoare sau neprestarea serviciului postal se va face in scris, prin completarea unei cereri de reclamatii si va putea fi trimisa prin urmatoarele cai de comunicare:

• prin posta, recomandabil cu confirmare de primire, la sediul social al MATY;

• prin depunere personala, la oricare dintre punctele de acces/contact ale furnizorului de servicii postale;

• scanata, pe e-mail, folosind una din urmatoarele adrese: colete@matyexpress.com sau reclamatii@matyexpress.com;

Cererea de reclamatii trebuie sa contina 7nclusive informatii complete si corecte legate de numarul de cont, banca si sucursala la care este deschis, informatii in temeiul carora, ulterior sa fie platita despagubirea, daca este cazul, pentru situatii in care petentul doreste ca plata sa fie efectuata prin virament bancar.

2. Fiecare reclamatie primeste un numar de inregistrare care va fi comunicat reclamantului corelativ modalităţii prin care aceasta a fost inaintată MATY, respectiv prin completarea si semnarea confirmării de primire (exclusiv în cazul reclamaţiilor transmise MATY prin intermediul serviciului Confirmare de primire), adresă scrisă transmisă printr-un serviciu poştal, prin înmanarea numărului de înregistrare, în cazul reclamaţiilor depuse personal sau prin e-mail, ori printr-o metoda solicitata in cerere si care va fi ulterior trecut in toate comunicarile care se vor face intre prestatorul de servicii postale, MATY si reclamant;

Dreptul de a face reclamatie il are atat expeditorul cat si destinatarul.

3. Obiectul reclamatiei il poate constitui:

•              pierderea, furtul, distrugerea / deteriorarea totala sau partiala a trimiterilor postale.

•              nerespectarea timpului de predare, respectiv de returnare a trimiterilor postale.

•              conduita profesionala a reprezentantilor MATY.

•              orice alte obiectii referitoare la calitatea prestatiilor.

4. Termenul de introducere a reclamaţiei prealabile adresate furnizorului de servicii poştale – in speta MATY, este de 6 luni şi se calculează de la data depunerii trimiterii postale;

5. Reclamatiile cu privire la ambalaj se fac la livrare;

6. Reclamatia se face individual, pentru fiecare trimitere postala in parte.

Reclamatia trebuie sa fie insotita de documente relevante, cum ar fi, de exemplu:

a) Dovada preluare trimitere postala – copie borderou sau exemplar autocopiativ AWB MATY;

b) Orice dovezi pe care reclamantul le consideră relevante şi pe baza carora isi intemeiaza pretentiile in vederea efectuarii unor analize corecte si complete (de exemplu, fotografii, descrierea bunurilor care fac obiectul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, ambalajul trimiterii poştale etc.);

c) Documente fiscale (copie bon fiscal, chitanta, ordin de plata, etc.) care atesta plata serviciului reclamat, atunci când plata a fost efectuată de persoana reclamanta;

d) Proces verbal constatator incheiat in prezenta reprezentantului MATY – daca este cazul.

7. Expeditorul / destinatarul sau imputernicitii legali ai acestora vor avea dreptul la despagubiri, numai daca reclamatia a fost introdusa in cadrul termenelor prevazute mai sus;

8. Termenul de solutionare a reclamatiei este de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia.

XVII. Procedura de despagubire.

1. Termenul de plata a despagubirilor este de maxim 30 de zile calendaristice de la data solutionarii reclamatiei, plata facandu-se fie in numerar la oricare dintre punctele de acces/contact ale MATY, fie prin transfer bancar, in functie de solicitarea petentului, dupa cum urmeaza:

2. Daca in urma analizei documentelor puse la dispozitie de utilizator se constata ca in baza Conditiilor generale privind furnizarea serviciilor postale ale MATY, acesta este indreptatit sa primeasca o suma de bani cu titlu de despagubire, plata acestor sume se va realiza astfel, in termenul stabilit mai sus:

a)            persoane juridice:

a.1. Persoana juridica emite o factura catre MATY;

a.2. Se specifica pe factura “despagubire, conform Nota de transport/AWB nr. _____ din data de _____ , pentru neprestarea serviciului sau dauna produsa in timpul prestarii serviciului postal”;

a.3. La sumele cuprinse pe factura nu se aplica TVA;

a.4. In cazul in care reclamaţia clientului este intemeiată, fiind soluţionată favorabil, acesta va fi informat in acest sens si va trebui sa emita si sa transmita catre MATY o factura in temeiul careia sa ii fie platita despagubirea;

b)           persoane fizice:

In cazul in care reclamaţia clientului este intemeiată, fiind soluţionată favorabil, acesta va fi informat in acest sens. In cazul persoanelor fizice, despagubirea se poate achita si in numerar la oricare dintre punctele de acces/contact ale MATY, cu exceptia cazului in care s-a solicitat prin cererea de reclamatie plata prin virament bancar, cu precizarea coordonatelor bancare aferente platii.

3. Expeditorii trimiterilor postale raspund fata de furnizorul de servicii postale, MATY, pentru daunele rezultate din natura periculoasa a trimiterilor postale sau datorate viciilor ascunse de ambalare ale acestora, in limita valorii daunelor si a sumelor platite ca despagubire altor beneficiari ai serviciilor postale ale caror colete postale au fost deteriorate din aceasta cauza.

4. În toate cazurile, termenul pentru înaintarea plângerii catre ANCOM sau pentru introducerea cererii de chemare în judecată este de 1 an. Termenul de prescripție prevăzut curge de la data depunerii trimiterii poștale.

XVIII. Jurisdictia, legislatia aplicabila, invaliditate partiala.

1. Orice dispute care apar din oferta comercială a MATY vor fi solutionate pe cale amiabila; daca aceasta nu este posibila se va apela la entităţile competente;

2. Invaliditatea dispozitiilor individuale ale acestor conditii nu va prejudicia validitatea dispozitiilor ramase;

3. Orice modificari ulterioare ale Conditiilor generale privind furnizarea serviciilor postale ale MATY vor fi disponibile pe site-ul oficial www.matyexpress.com cu cel putin 30 de zile inainte ca modificarile respective sa intre in vigoare;

4. Prevederile Conditiilor generale privind furnizarea serviciilor postale ale MATY se completeaza in mod corespunzator cu prevederile legislatiei in vigoare aplicabile in domeniu.

S.C. MATY EXPRESS S.R.L. 

Reprezentant legal,

Director General – George Mihai Matei

MATY EXPRESS

Suntem de peste 27 de ani alături de diaspora românească din Spania, Belgia și din Anglia. Știm că livrăm nu numai colete, ci bucurie, necesitate și speranță pentru toți beneficiarii și clienții noștri.
CONDIȚII GENERALE DE TRANSPORT

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram